Θα Σηκωθώ!!!

Κυριακή.. μέρα Απογοήτευσης. 

Φίλοι μου , φιλές μου .. Δεν πειράζει .


Καταλαβαίνω τι έγινε..


Το σημαντικότερο όλων είναι η ΕΟΑΚ να καταφέρνει να επιβιώνει παρά την λαίλαπα των περικοπών στις επιχορηγήσεις.  

Το 2013 προβλέπεται μια πολύ δύσκολη οικονομικά χρονιά.

Το μονό καλό είναι ότι θα υπάρχει κι 2η διαφορετική επιχορήγηση εκτός από την τακτική επιχορήγηση , την Ολυμπιακή Επιχορήγηση , κι πιστεύω ότι οι συνάδερφοι στη ΕΟΑΚ θα την αξιοποιήσουν για προς όφελος των Αθλητών κι Αθλητριών. 

Επίσης πιστεύω ότι θα βρουν τρόπο να πάρουν χρήματα από άλλους φορείς όπως είναι ΟΠΑΠ Α.Ε. , ΕΠΟ .. Απλώς πρέπει να τρέξει κάποιος να πει λίγα πράγματα για την ιστορία της ΕΟΑΚ. 

Η παρουσίαση ή βίος κι πολιτεία της ΕΟΑΚ είναι μεγάλη κι χρειάζεται να την διαχειριστεί ώστε η αναγνώριση να επηρεάζει την διάθεση να χρηματοδοτήσει. 

Κατά τη θητεία μου ως γραμματέας από το Δεκέμβριο ξεκίνησα ένα πρόγραμμα αναζήτησης χορηγών  το οποίο έφτασε στις 56 εταιρείες στη όλη την εταιρείες με συνοδοιπόρους τους κα Κασβικη Μαρία , κο Γαζή Διονύση , κα Ζέρβα Αθηνά , κο Μαρδα Χρήστο κι εμου , τελικώς σημάδεψα την ΟΠΑΠ Α.Ε. λόγω της κοινωνικής ευθύνης κι πέτυχα σε 6 επισκέψεις μου να πάρουμε την επιχορήγηση προς στην ΕΟΑΚ επίσης κι με πολλά τηλεφωνήματα κι αλληλογραφία μεσώ κου Γαζή πετύχαμε άλλες επιχορηγήσεις από την τουρκιά (ασφαλιστική εταιρεία-allianz- με έδρα στη τουρκιά , CCC με έδρα στη τουρκιά) . 
Λόγω της επαγγελματικής απασχόλησης μου στη υπηρεσία(τελωνείο) κι Νοηματική (Γέφυρες Επικοινωνίας) κι το συνεχές τρέξιμο για το τμήμα μου (ποδόσφαιρο) κι συνεχές τρέξιμο για εύρεση χορηγών με τμήμα να παραμελήσω κάποια σημαντικά κομμάτια για την ΕΟΑΚ . Εξίσου κι το Ρητό μου "τρέξιμο θα φέρει κι σωστά κι λάθη αποτελέσματα". 

Ελπίζω μοναχά να συνεχιστεί το πρόγραμμα που ξεκίνησε πέρσι με την εύρεση των χορηγών κι υστερα από πολλές επικοινωνίες μας παρότρυναν να επικοινωνήσουμε ξανά τους μήνες Οκτώβριο κι Νοέμβριο που οι εταιρείες αναπτύξουν το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης κι καταρτίσουν προγράμματα χρηματοδοτήσεις. Ο τίτλος των DEAFLYMPICS  έχει μεγάλη απήχηση λόγω της διεθνής αναγνώριση του στο κύκλο ολυμπιακών ιδεωδών. 

Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την υποστήριξη σας .


φιλικά 

Τάκης 

Σχόλια